Ansvarig utbildare – vem det är och vad hen kan se?

Ansvarig utbildare i Knowly

Den här artikeln visar hur hanterar ansvarig utbildare


När en utbildning skapas i Knowly anges en utbildare som ansvarig för den utbildningen. Ofta är detta utbildaren som står i klassrummet, men inte alltid. Om utbildaren i klassrummet exempelvis saknar ett Knowly-konto, kan den som står listad som ansvarig utbildare istället vara en administratör i organisationen som håller i utbildningen. Om du är osäker på vem personen som står listad som Ansvarig utbildare är, och vill ha reda på det, kan du alltid kontakta organisationen som håller i utbildningen och fråga.

Vad kan den ansvariga utbildaren se?

Den ansvarig utbildaren, tillsammans med eventuella administratörer i organisationen, kan se följande:

  • Deltagarnas namn och kontaktuppgifter
  • Antalet supportrar varje deltagare valt
  • Svar och handlingsplaner där deltagaren kryssat för alternativet “Dela med utbildaren”

…vilket innebär att de inte kan se följande:

  • Supportrarnas namn och kontaktuppgifter
  • Meddelanden mellan deltagare och supportrar
  • Svar och handlingsplaner som inte delats med utbildaren