Supportern – ett stöd i vardagen efter utbildningen

Supporter funktion

Den här artikeln beskriver vad det innebär att vara supporter i Knowly


I utbildningar där den digitala coachen Fredde används ombeds varje utbildningsdeltagare att välja två supportrar. En supporter kan vara en chef, en kollega, en vän eller någon annan deltagaren har regelbunden, nära kontakt med. Supporterns uppgift är att under tre veckor efter utbildningen hjälpa deltagaren att nå de mål som sattes upp i klassrummet, och att minska risken för att “vardagen kommer emellan”.

Jag har blivit tillfrågad om att vara supporter – vad innebär det?

Att personen som valt dig ser dig som ett stöd i vardagen redan idag, och vill ha just din stöttning under tre veckor efter en nyss avslutad utbildning. Under de tre veckorna kommer du att få hjälp med hur du kan stötta på bästa sätt av den digitala coachen Fredde.

Vad förväntas av mig om jag tackar ja?

En coachande fråga i veckan räcker långt. Med det sagt brukar det vara väldigt uppskattat om du hör av dig personligen och frågar “Hur hade jag kunnat stötta dig på allra bästa sätt under de här tre veckorna?”.

Jag vill gärna ge stöd, men jag vet inte hur. Finns någon hjälp att få?

Varje vecka kommer den digitala coachen Fredde att ge dig förslag via epost på bra frågor att ställa till personen du stöttar. Vill du ta ditt stöd till ytterligare en nivå finns varje vecka en samtalsmall att tillgå, som förser dig med en struktur för ett coachande samtal att ha tillsammans med personen du stöttar. Fredde förbättras dessutom kontinuerligt, och erbjuder fler och fler stöd till dig som supporter.