Visa svar

Använd dig av "visa svar" 

Den här artikeln beskriver hur du använder dig av visa svar funktionen

Möjliggör individuell uppföljning för hela din grupp med ”Visa svar”-funktionen.

 Segmentet "visa svar" möjliggör dig som innehållsskapare att visa svar från öppna svarsfrågor samt skalfrågor i ett senare utskick, så att deltagaren enkelt kan se vad hen svarade i den tidigare öppna frågan.

Denna funktion är perfekt om du vill skapa automatiserad reflektion som samtidigt upplevs som individuell, tex där en serie frågor eller skattningar bygger på varandra under en längre tid.

Hur ”Visa svar” fungerar

Mikroträningar i Knowly består av ett antal slides som i sin tur innehåller olika element. Du kan läsa mer om vilka element du kan använda i en mikroträning här.

Ett av dessa element är ”öppen fråga”. I en öppen fråga får deltagaren själv formulera ett svar på en fråga som du har skrivit.  Ytterligare ett sådant element är "skala".

För att kunna använda ”Visa svar”-funktionen måste en tidigare mikroträning innehålla antingen en öppen fråga eller en skalfråga, som du kan hämta svar från.

Så här använder du ”Visa svar” i din lärresa

Steg 1: Lägg till en öppen fråga eller en skalfråga i din mikroträning 
Då ”visa svar” bygger på att du i en tidigare mikroträning har haft lagt till elementet "öppen fråga" eller "skala", börjar vi med att gå igenom hur du lägger till dessa element. 

För att lägga till en öppen fråga eller en skala, går du in i en mikroträning. Markera den slide du vill lägga till elementet och tryck därefter på "lägg till". Här väljer du "öppen fråga" eller "skala". 

Steg 2: Lägg till "Visa svar" i en senare mikroträning

När du sedan vill att deltagarna ska kunna se sitt eget svar på frågan från mikroträningen ovan i en senare mikroträning, exempelvis en som skickas efter er utbildning, är det dags att använda ”Visa svar”-funktionen.

Gå nu in i den mikroträningen du vill att deltagarens svar ska visas upp i. Tryck på "Lägg till" och därefter på "Visa svar".

Nästa steg är att trycka på "välj fråga att hämta svar från". Du kommer nu att kunna välja vilken mikroträning du vill hämta svaret från: 

När du valt mikroträning, ser du alla möjliga frågor att hämta svar från i listan till höger. Här väljer du den frågan du vill hämta svaret från:

Notera att själva frågeställningen inte visas för deltagaren, utan enbart det egna skrivna svaret från den öppna frågan du valt.

Hur det ser ut för deltagaren

För deltagaren som tar emot mikroträningen innehållande "Visa svar", kommer det att se ut på följande sätt:

Hur det ser ut i "Skicka test"-läge

När du använder "Skicka test"-funktionen för en mikroträning som innehåller "Visa svar", kommer det att se ut på följande sätt:

Vill du veta mer om hur du kan använda "Visa svar" för att bygga riktigt bra, individanpassad uppföljning? Tveka då inte att höra av dig till oss på help@knowly.com så bollar vi mer.