Knowly 2.0 - Chefsinvolvering

Knowly 2.0

Den här sidan innehåller information om Knowlys nya funktioner för chefsinvolvering.


Bakgrund

Knowly är ständigt i utveckling, och ny funktionalitet släpps löpande. Under hösten har vi dock tagit oss an vårt största projekt hittills: Chefsinvolvering. För att på allvar kunna göra skillnad i dina utbildningar insåg vi tidigt att funktionaliteten som behövdes skulle påverka i stort sett alla delar av upplevelsen i en lärresa i Knowly.

Vi valde därför att från grunden designa om lärresor i Knowly, och samtidigt ta itu med några fundamentala förbättringar vi länge velat göra. Nu är den första versionen av det vi kallar Knowly 2.0 äntligen redo att se dagens ljus, och att du läser den här texten betyder att du är en av de allra första att få ta del av nyheterna.

Härnäst följer en sammanfattning av de viktigaste nyheterna i Knowly 2.0.

Involvera chefer i din lärresa

I våra nya lärresor finns utöver en uppfräschad tidslinje också ett helt eget spår för chefer. På så vis kan du visualisera hela din lärresa, och få en tydlig överblick av det samspel mellan deltagare och chefer du hoppas skapa.

Samma byggstenar är tillgängliga i chefernas spår, som för i deltagarnas.

Uppgifter – ett kraftfullt verktyg för att etablera nya beteenden

Lyckade utbildningsinsatser handlar i mångt och mycket om att etablera nya beteenden utanför klassrummet.

Beteendeförändring är något som alltid legat oss varmt om hjärtat. Nu har vi tagit passionen ett steg längre och skapat ett kraftfullt verktyg för att få deltagare och chefer att faktiskt göra de saker du vill att de gör i sin arbetsvardag.

Uppgifter låter dig delegera något som ska göras till antingen deltagare eller chefer, och ger dig verktyg för att följa upp på att det blir gjort.

Bibliotek av forskningsbaserade uppgiftsmallar

I samarbete med psykologen Linus Olsson Collentine på Nudgingbolaget har vi har dessutom skapat ett bibliotek av färdigskrivna uppgifter, som tagits fram utifrån den senaste forskningen om effektiv utbildning. Målet med uppgifterna är att drastiskt öka sannolikheten för att din utbildning skapar skillnad i din organisation.

När de riktas mot deltagare innehåller uppgifter ett separat gränssnitt för chefer, där du som administratör kan förse chefen med instruktioner för hur deltagaren bäst kan stöttas i att lyckas med sin uppgift.

Den som får uppgiften kan också välja att skicka en påminnelse till sig själv, så att de själva kan avsätta tid i kalendern för att göra sin uppgift.

Information om dina utbildningstillfällen

Tidigare versioner av Knowlys lärresor har inte förmedlat väl nog att utbildningstillfällena är de noder resten av lärresan kretsar kring.

I Knowly 2.0 ges varje utbildningstillfälle både mer faktisk plats, och kan förses med en beskrivning, information om start- och sluttider, plats och mer, så att deltagarna har all information de behöver lättillgänglig.

Har du inte all information färdig på en gång? Du kan välja att visa det du vill, och fylla på under lärresans gång.

Se översiktlig data

När en aktivitet skickats visas i Knowly 2.0 översiktlig data direkt i tidslinjen, som antal öppningar och antal färdigställanden. Datan är uppdelad på chefer och deltagare, men kan också brytas ner i detalj per aktivitet i en separat vy.