Intro till Coachen Fredde

Coachen Fredde

Den här artikeln beskriver Coach Fredde som verktyg


Ett redskap för beteendeförändring efter utbildningar


Coachen Fredde är ett digitalt verktyg för att stötta deltagare i att etablera nya beteenden i vardagen efter en utbildning. Fredde är speciellt framtagen för att anpassas efter varje deltagares enskilda önskemål, och för att inte driva någon administration alls för dig som håller i utbildningen.

Du som använder Knowly Lärresor behöver bara lägga till Fredde i tidslinjen för din utbildning, och schemalägga inbjudan, så sker uppföljningen med varje deltagare därefter automatiskt.

De tre hörnstenarna i konceptet är...


Digital handlingsplan För deltagaren inleds resan med ett mail eller sms som skickas i samband med slutet av en utbildning, där deltagarna presenteras för Coachen Fredde. Här ges deltagaren möjlighet att formulera en handlingsplan.

I handlingsplanen beskriver deltagaren sitt önskade läge, vilka hinder hen ser skulle kunna uppkomma, och hur de hindren kan hanteras. Dessutom uppmanas deltagaren att planera små, konkreta aktiviteter att ta sig an under den kommande veckan, för att snabbt börja göra framsteg.

Regelbundna guidade reflektionsstunder 

En gång i veckan eller en gång varannan vecka skickas en länk till deltagarna via sms eller epost, på en tid varje deltagare själv väljer. Efter att ha tryckt på länken guidar Fredde deltagaren genom en serie coachande frågor, som uppmuntrar deltagaren att reflektera över framsteg som gjorts sedan sist, och att planera nya nästa steg för nästkommande vecka.

Supportrar i vardagen 

I samband med att deltagaren skriver sin handlingsplan ges också möjlighet att välja två supportrar i vardagen. Ofta väljer deltagaren här sin chef och en nära kollega. Supportrarna får—om deltagaren vill—möjlighet att läsa de regelbundna reflektionstexterna i takt med att deltagaren färdigställer dem.

Via Fredde ges supportrarna också konkreta verktyg för att stötta i vardagen. Exempelvis får de förslag på coachande frågor, och färdiga samtalsmallar, som ger en enkel struktur för halvtimmeslånga coachande samtal.

Forskningen bakom Coachen Fredde


Coach Fredde försöker inte uppfinna hjulet på nytt. Istället återanvänder han koncept och verktyg från forskningen om coaching och beteendeförändring som är allmänt kända och bevisat gör skillnad.

 • För att framsteg ska kännas motiverande måste vi notera dem

  Att göra framsteg är motiverande, men vi glömmer ofta de framsteg vi gör. Att reflektera kring tidigare beteenden och situationer är därför en bra taktik för att boosta motivation.

 • Förutsedda hinder är lättare att undvika

  Att köra fast kan döda motivation, vilket kan riskera att även den bästa utvecklingsplanen misslyckas. Att på förhand reflektera kring möjliga hinder är ett bra verktyg för att bättre undvika dem.

 • För att nå långsiktiga mål behövs konkreta uppgifter i vardagen

  Långsiktiga utmanande mål kan vara motiverande, men är ofta svåra att arbeta med på daglig basis. Genom att bryta ner långsiktiga mål i konkreta uppgifter blir det enklare att göra framsteg, vilket i sin tur ökar motivationen att fortsätta ytterligare.

Riktlinjer för Freddes kommunikation


Freddes kommunikation är dynamisk, och förändras utifrån de val deltagaren gör. Som administratör kan du därför inte göra ändringar i de texter som figurerar i interaktionen med Fredde. Men du kan vara lugn—vi har designat all Freddes kommunikation utifrån att den ska upplevas som artig, förstående och tillmötesgående. I synnerhet har vi tagit fasta på...

 • Helt på deltagarens villkor

  Det är alltid frivilligt att som deltagare registrera sig för Freddes uppföljning. Därefter kan deltagare när som helst ändra tiden då Fredde hör av sig, eller helt avsäga sig uppföljningar.

 • Artiga påminnelser

  Påminnelser är bra om man vill ha dem, men oerhört störande om de är oönskade. Därför är Freddes påminnelser alltid artigt formulerade och slutar helt efter två försök.

 • Inga framsteg, inga problem

  Om en deltagare av någon anledning inte gjort framsteg är Fredde i sin kommunikation noga med att inte skuldbelägga. Istället för att fokusera på misslyckanden läggs fokus på vad som kan göras framgent.