Mikroträningar i Knowly

Vad är en "mikroträning"?

Ett träningsprogram i Knowly består av fyra komponenter; informerande texter, mikroträningar, utvärdering och utbildningstillfällen. Den här artikeln beskriver vad en mikroträning är och hur du skapar dem


En mikroträning är det digitala utbildningsmaterialet du som utbildare/administratör skapar för deltagarna. En mikroträning består av slides där du är fri att lägga till element såsom texter, bilder, videor och frågor.


När man skapar en lärresa får man ett antal förslag på mikroträningar med innehåll i som du kan välja att behålla, ändra eller ta bort helt. Du kan även lägga till mikroträningar utan något förtryckt material där du skapar din mikroträning från grunden. Alla mikroträningar som läggs till hamnar längst ner i tidslinjen för lärresan. När du är klar med din mikroträning så kan du klarmarkera materialet genom att klicka på "innehåll ej klart" uppe i vänster hörn och ändra till "markera innehåll som klart".


Funktioner i en mikroträning

För att bygga på din slide med utbildningsmaterial finns det ett antal funktioner man kan använda sig av. Klicka på Lägg till så får du upp de alternativ som finns

Text 

Text är vanlig brödtext som du kan lägga till i din slide. Markera din text för att redigera formateringen exempelvis om du vill att en specifik text skall vara länkat till en webbadress eller om du vill göra texten i fetstil, kursiv, understruken eller i punktlista. 

Bild 

Här kan du ladda upp en bild du vill ha med. Vi rekommenderar formaten .jpg, .png, .gif 

Video

För att göra materialet mer levande och personligt kan du ladda upp en video till ditt utbildningsmaterial. 

Fil

Om du har egna dokument (artiklar, ppt, Pdf:er osv..) så kan du lägga till dem i din mikroträning. Nedan kan du läsa mer om filuppladdning i Knowly. 

Välj en 

Detta är en frågefunktion där deltagarna endast kan välja ett av svarsalternativen. Användbar funktion för ja och nej frågor eller i Quiz när det bara finns ett rätt svar. Du kan lägga till feedback på varje svar som deltagarna kan ta del av.

Välj flera

Även detta är en frågefunktion men skiljer sig från ovan. Med den här frågetypen kan deltagarna välja ett eller flera svarsalternativ.

Öppen fråga

I en öppen fråga får deltagaren själv formulera ett svar. Som administratör kan man läsa svaren i statistik-vyn för träningsprogrammet. 

Flashcard

Ett flashcard är ett kort med text på framsidan som deltagaren kan klicka på för att även ha information på baksidan. Denna funktion uppmuntrar till att deltagaren får testa sig själv och hjälper till att förstärka kunskapen genom repetition. 

Visa svar

I Knowly kan du använda öppna svarsfrågor för att låta dina deltagare reflektera över olika frågeställningar. Segmentet "visa svar" möjliggör dig som innehållsskapare att visa detta svar i ett senare utskick, så att deltagaren enkelt kan se vad hen svarade i den tidigare öppna frågan.

Denna funktion är perfekt om du vill skapa automatiserad reflektion som samtidigt upplevs som individuell, där en serie frågor bygger på varandra under en längre tid.

Skala

Läs här hur du kan använda dig av skala Hur ser en mikroträning ut för deltagaren? 

Det material som utbildaren/administratören skapar i en mikroträning schemaläggs sedan till deltagargruppen och skickas ut som en länk. Antingen som ett sms eller via email, beroende på vad som valts för leveransalternativ. Deltagaren klickar på länken och mikroträningen öppnas upp i webbläsaren (fungerar lika bra på telefon som dator).