Fredde i Knowly Lärresor: Information till dig som tidigare använt Fredde separat

Knowly: Två separata produkter

Den här artikeln beskriver sammanslagningen av två tidigare produkter. 

Så fungerade Knowly tidigare: Två separata produkter


  • Tidigare var Knowly uppdelat i två separata verktyg: Lärresor (även kallat "Mikroträningar" eller "Vanliga Knowly"), och Coachen Fredde.
  • I Lärresor kunde du som utbildare bygga program av mikroträningar och informerande texter runt dina fysiska eller virtuella utbildningstillfällen, eller som helt separata slingor.
  • I Coachen Fredde kunde du istället göra Freddes automatiska uppföljning tillgänglig för deltagarna i din utbildning. Du la då in utbildningens namn, och fick tillbaka en sex-siffrig kod, eller en unik länk. Koden eller länken använde deltagarna sedan för att registrera sig med i klassrummet, på hemsidan know.ly.
  • Eftersom produkterna var helt separata, fanns inget sätt att koppla de två utbildningarna—som ju i verkligheten var en och samma utbildning—till varandra. För att använda båda produkterna behövde deltagarna därför skapa två separata konton, och du som administratör var tvungen att logga ut och in för att ta dig från den ena produkten till den andra.

Så fungerar Knowly nu: En sammanslagen produkt


Du som sedan tidigare använder Fredde med eller utan Knowly Lärresor är inte tvungen att byta till den sammanslagna versionen. Vill du hellre fortsätta att använda den nuvarande versionen, kommer den alltjämt att finnas tillgänglig.

  • Fredde finns nu istället inuti Knowly Lärresor.
  • Du lägger till Fredde i din tidslinje på samma sätt som du lägger till en mikroträning eller informerande text.


Viktig skillnad: Istället för att själva registrera sig med en kod eller unik länk, registrerar sig deltagare nu via en länk de får skickade till sig antingen via epost eller SMS. Du som administratör väljer när länken ska skickas, och via vilket medium.

Detta innebär att du som administratör måste ha lagt in deltagarnas kontaktuppgifter på förhand, vilket du tidigare inte behövde om du endast använde Fredde.

  • Anledning: Tidigare hade varje deltagare två separata konton. Ett du som administratör skapade när du bjöd in deltagarna till den första mikroträningen, och ett som skapades då deltagaren själv registrerade sig för Fredde i klassrummet. Detta gjorde upplevelsen svår att överblicka, såväl för administratörer som för deltagare. Nu finns istället bara ett enda konto per deltagare, som skapas när du som administratör lägger till deltagaren i utbildningen.
  • Efter att deltagarna tryckt på länken i mailet, ser registreringsflödet ut precis som tidigare, med enda skillnaden att de nu inte väljer medium (epost eller SMS), då du som administratör redan gjort det valet.

För att schemalägga utskicket av Freddes registreringslänk, måste du precis som innan skapa en ny deltagargrupp. Liksom med alla övriga utskick kan du välja att schemalägga skickandet av registreringslänken, eller att skicka den direkt.

Använda den sammanslagna versionen i klassrummet


Fråga: Jag vill att deltagarna registrerar sig i klassrummet / i det virtuella klassrummet. Hur gör jag nu när det inte längre finns varken kod eller unik länk för självregistrering?

Svar: Välj en tid strax före den tid du förväntar dig att deltagare skriver sina handlingsplaner, och schemalägg Freddes utskick då. När det väl blir dags att skriva handlingsplanerna, ber du deltagarna att gå till sina epost- / SMS-inkorgar, istället för att fylla i koden på know.ly. Utskicket kommer då att finnas lättillgängligt, högt upp i inkorgen.

Märker du att du behöver få ut länken innan den schemalagda tidpunkten, kan du också när som helst gå in i schemaläggningsvyn, och välja "Skicka nu".