Lärresor i Knowly

Hur du bygger lärresor i Knowly

Den här artikeln beskriver hur du sätter upp en ny lärresa, steg för stegI Knowlys verktyg skapar du lärresor med engagerande innehåll för dina utbildningsdeltagare. I nedanstående text går vi tillsammans igenom steg för steg hur du skapar en ny lärresa efter att du har loggat in i Knowly.

När du loggar in i Knowly så möts du av följande överblick där du hittar alla dina lärresor i en lista. Lärresorna kan sorteras och grupperas så som ni önskar genom att till vänster skapa mappar. 


Hur du skapar en ny lärresa

När du vill skapa en ny lärresa så klickar du på “Ny lärresa” uppe till höger. När du klickat på denna knapp, kommer du få välja att skapa en lärresa med hjälp av en mall alternativt att börja med en tom lärresa. Väljer du börja från utkast kommer du att få besvara ett antal behovsfrågor kring den utbildning du försöker skapa. Denna behovsanalys görs för att verktyget sedan ska kunna ta fram en anpassad mall för dig och din utbildning.


Börja från ett utkast 

Du börjar med att välja vilket format din utbildning ska ha. Här har du 3 alternativ:

  • Helt digital: Du planerar inte att ha några utbildningsträffar och vill att dina deltagare ska få tillgång till allt material via epost och SMS (ex om du skapar en e-learning eller liknande)
  • Virtuella träffar: I din utbildning kommer ni att ett antal virtuella träffar via videoverktyg och du vill att dina deltagare ska få tillgång till materialet via epost och SMS före, mellan och efter de virtuella träffarna.
  • Fysiska träffar: I din utbildning kommer ni att ett antal fysiska träffar via videoverktyg och du vill att dina deltagare ska få tillgång till materialet via epost och SMS före, mellan och efter de virtuella träffarna.

Nu är det dags att namnge din utbildning. Verktyget ger dig några förslag på vanliga utbildningsnamn, men givetvis kan du också skriva in namnet i fritext-rutan

Välj det språk du vill att alla mallar och utskick ska vara på. Detta påverkar endast språket på just denna lärresa och inte på övriga redan skapade resor. 

Du får sedan möjlighet att fylla i syftet med utbildningen samt agendan för hur utbildningens upplägg kommer att se ut. Detta kommer att presenteras som ett förslag att skicka i en mikroträning inför den första utbildningsdagen och finns där för att minska osäkerheterna för deltagarna inför utbildningen

Om du valt fysiskt eller virtuellt utbildningsspår får du i nästa bild välja antalet träffar lärresan består av. Är du osäker på hur många träffar ditt program kommer att bestå av? Ingen fara, du kan enkelt ändra antal senare.

Om du valt virtuellt utbildningsspår kommer du i nästa bild få välja mötesverktyg du använder. I din färdiga lärresa kommer sedan ett antal mikroträningar med färdig information om det valda videoverktyget att skapas, allt för att du enkelt ska kunna skicka ut viktig information till dina deltagare. 

Nu har du skapat din lärresa! Lärresan består av informerande texter, utbildningstillfällen, utvärdering och mikroträningar.