Hur kan vi hjälpa till?

Knowly

Hur du bygger en lärresa

Lägg till aktiviteter, importera deltagare och schemalägg din lärresa

10 Artiklar

Individuella lärresor

2 Artiklar

Chefsinvolvering

Låt chefen vara med på lärresan genom att mikroträningar direkt riktade till chef

3 Artiklar

Gruppmöte

Dela in i grupper, formulera gruppens uppgift och följ upp deras framsteg

5 Artiklar

Klassisk lärresa

🗺 Hur du bygger en klassisk lärresa

Lägg till aktiviteter, importera deltagare och schemalägg din lärresa

15 Artiklar

🗂 Administrera Knowly

Skapa mallar, hantera administratörer, importera användare och mycket mer

11 Artiklar

📞 Automatisk uppföljning

Genomgångar av Knowlys funktioner för automatiserad uppföljning i vardagen

14 Artiklar

🔏 Sekretess och säkerhet

GDPR, hantering av personupgifter och säkerhetsfrågor

6 Artiklar