Roller och team

Olika behörigheter för administratörer och deras åtkomst