Vad är team i Knowly?

Vi har skapat funktionen team i Knowly för att ge dig mer kontroll över behörigheter och rättigheter. Det ger dig möjligheten att dela upp lärresor, dess deltagargrupper och administratörsbehörigheter i olika team. I den här artikeln kommer vi att förklara vad team i Knowly är.


Team-funktionen finns enbart tillgänglig för användare på Knowlys Enterprise-prisnivå.

Med Knowlys team-funktion kan du skapa ett flertal olika team i din organisation, där varje team har sina egna lärresor och administratörer. Endast en systemadministratör har behörigheten att skapa nya team, men ni kan ge ett flertal personer rollen som systemadministratör.


Läs mer om andra typer av roller som finns i Knowly här.


Innan du skapar dina team kan det vara en god idé att ha en strategi för hur du vill strukturera och dela upp dina team. Det finns många olika sätt att organisera team och det kan vara bra att gemensamt i organisationen funderar på hur ni vill att just er teamstruktur ska se ut. Vill ni att teamen ska spegla er organisationsstruktur? Eller säljer ni utbildningar och vill låta era kundrelationer spegla era team?


Det finns flera olika sätt att organisera team, och vad som passar bäst i din organisation kan mycket väl vara en kombination av ovan nämnda exempel.


Exempel på hur en teamstruktur kan se ut i Knowly

Vad är ett team i Knowly?

Ett team i Knowly fungerar på många sätt som en egen organisation. Varje team har sina lärresor, administratörer och deltagare. Dessutom har ett team möjlighet till egen branding, det vill säga sin egen färg och logotyp. Som administratör har du en roll i respektive team du är inbjuden till, som definierar dina rättigheter i just det teamet. I ett annat team kan du ha en helt annan roll och behörighet, eller ingen roll alls.


Till exempel, om ni är en intern akademi där en arbetsgrupp ansvarar för ledarutveckling och en annan grupp ansvarar för onboarding, kan ni skapa varsitt team i Knowly. Ledar-teamet kommer då att ha sina egna lärresor och administratörer och onboarding-teamet likaså.


Dessutom kommer en administratör med enbart behörighet i leadar-teamet inte kunna se deltagarnas svar och aktivitet i en lärresa i onboarding-teamet, och vice versa.


För att läsa mer om team-funktionaliteteten, spana in följande artiklar:

Hur du kan använda team i Knowly

Hur du sätter upp team i Knowly