Roller och behörigheter i Knowly

Vi har skapat roller och olika behörigheter i Knowly för att du ska kunna jobba med dina utbildningar på ett ännu smidigare sett, samtidigt som flera personer kan vara involverade. De nya rollbehörigheterna möjliggör att bjuda in personer utanför er organisation, utan att öppna upp och visa information som inte hör till. 

I den här artikeln kommer vi förklara vilka roller som finns och vilka behörigheter respektive roll har.

I Knowly finns det tre olika roller och de har i sin tur olika nivåer av behörighet. Dessutom finns det olika nivåer av behörighet för gäst-rollen, antingen full behörighet eller begränsad behörighet. 

Läs gärna artikeln om hur du kan använda roller här, det finns även en artikel som förklara hur du sätter upp roller här.  


Team-ägare 

En teamägare har den högsta av behörigheter och har därför alla rättigheter i Knowly. Som teamägare kan du skapa, redigera och se andras lärresor. Utöver det har du också behörighet att göra inställningar som påverkar hela teamet, typ språkinställning för organisationen. 


Team-medlem 

En teammedlem kan, precis som en teamägare , skapa, redigera och se andras lärresor. Däremot kan en medlem inte göra inställningar som påverkar hela teamet och organisationen. 


Team-gäst 

En teamgäst har den minsta nivån av behörighet och kan enbart se lärresor den blivit inbjuden till. Det är en ägare eller medlem som kan ge en gäst behörighet att se en lärresa. När gästen har fått behörighet till en viss lärresa kan personen se innehållet i lärresan, och beroende av vilken grad av behörighet även ändra. Det är du som bjuder in en gäst som bestämmer om personen ska ha begränsad behörighet eller full behörighet. Begränsad behörighet betyder att gästen enbart kan se lärresan, medan full behörighet betyder att personen kommer kunna att ändra i lärresan. En gäst kommer alltid kunna bjuda in deltagare till lärresan och se dess aktivitet, och när de bjuder in deltagare kan de se den globala användarlistan för organisationen. 


Systemadministratör (för dig som har Knowly Enterprise)

För dig som är Knowly Enterprise-kund finns ytterligare en roll som systemadministratör. En systemadministratör kan skapa nya team och dessutom se vilka team som finns i er Knowly organisation. Läs mer om team-funktionen här.