Hur du kan använda roller i Knowly

Vi har skapat roller och olika behörigheter i Knowly för att du ska kunna samarbeta i Knowly inom din egen organisation, eller varför inte bjuda in en person utanför organisationen?

I den här artikeln kan du läsa mer om hur och varför du ska använda roller i Knowly. 

Genom att ge en personer en roll i Knowly ges den en behörighetsnivå. Det kan vara allt ifrån att personen bara kan se saker utan att kunna ändra till att ha en full behörighet. Läs mer om de olika rollerna och deras behörighet här. Nedan har vi samlat olika exempel på hur du kan använda roller i Knowly. 


Jag vill kunna bjuda in gäster i min organisation och samtidigt kunna kontrollera vad personen ska ha tillgång och kunna göra.

Genom att ge en person rollen som gäst i er organisation låter du behörigheten vara på den lägsta möjliga nivån. En gäst kommer kunna logga in i er organisation, men bara se specifikt utvalda lärresor som de har blivit ombedda att samarbeta kring. Dessutom kan du välja om en gäst ska kunna ändra något av innehållet i lärresan eller inte. En gäst kan hantera deltagare genom att lägga till dem, göra schemaläggning samt se statistik och svar från deltagare. 

En gäst i er organisation..

  • .. är användbart om du är en konsult som vill kunna ge din uppdragsgivare en inblick i lärresan och deltagarnas framsteg.
  • .. är lämpligt om du vill visa någon i din egen organisation hur lärresan är uppsatt utan att personen ska vara deltagare. 
  • .. fungerar bra om du vill behöver att en person enbart administrera en lärresa, utan att personen ska skapa innehåll.

Jag vill ge en kollega en roll som innebär att den kan skapa, se och ändra i lärresor, men personen ska inte kunna bjuda in andra personer i vår organisation 

En person som har rollen som teammedlem har all behörighet som en gäst har och kan göra mycket, men inte allt. En teammedlem kan skapa lärresor, och samtidigt ändra i redan skapade lärresor, dessutom kan en medlem i teamet se alla de lärresorna som andra skapat. Utöver det kan en teammedlem bjuda in deltagare och se statistik för alla lärresor. 

Den behörighet som en medlem saknar är att kunna bjuda in andra till organisationen eller ändra språkinställningar i organisationen. En medlem kan heller inte komma åt organisations-inställningar såsom loggan eller färger.

En medlem i er organisation.. 

  • .. kan se, redigera och ändra i alla lärresor i teamet, vilket är en behörighet som passar bäst om man är anställd i er organisation
  • .. kan skapa nya lärresor, och bjuda in deltagare till dessa genom 
  • .. kan inte bjuda in andra administratörer till er organisation eller ändra organisationsövergripande inställningar

Jag vill vara den personen som kontrollerar inställningarna i vår organisation, samtidigt som jag ska skapa och ändra i lärresor 

En person som är teamägare har all behörighet som en medlem men mer, det är den högsta av alla behörigheter. Som ägare i teamet kan du ändra språkinställningar och bjuda in nya administratörer. Du kan även ändra den logga och färger som syns i programmet.

En ägare i er organisation.. 

  • .. kan skapa, ändra och se alla lärresor 
  • .. kan bjuda in nya administratörer och ge dem sin behörighet