Hur du kan använda team i Knowly

Undrar du hur team i Knowly hade kunnat hjälpa dig och dina kollegor? I den här artikeln kan du läsa mer om varför du ska använda team i Knowly.


Notera att team-funktionen enbart finns tillgänglig för användare på Knowlys Enterprise-prisnivå.

Med Knowlys team-funktion kan du dela in er Knowly-organisation i separata delar, som kallas team. Varje team har sina egna lärresor och administratörer. För att få veta mer om vad team i Knowly är, läs denna artikel.


Så använder du team i Knowly


Jag vill begränsa vilka team-medlemmar som ska kunna se känslig information, så som deltagarnas svar, i mina lärresor.

Ponera att du håller i en ledarskapsutbildning där deltagarna ska utvärdera sin chefs ledarskap. Chefen är en team-medlem i Knowly, men det är inte lämpligt att chefen har behörighet att läsa deltagarnas svar.


För att ha kontroll över vem som kan se svaren på deltagarnas frågor kan du placera lärresan i ett team där endast behöriga personer är team-medlemmar. Alternativt kan du ge deltagarnas chefer begränsade roller, exempelvis team-gäst, i organisationen.


Vi behöver ha olika logotyper, färger och språk för vårt ledarprogram och vår introduktionsutbildning.

Ni vill att era deltagare tydligt ska kunna se vilken avdelning utbildningen de går tillhör, genom att representera den med en specifik logotyp och färg. Genom att ge varje avdelning ett eget team i Knowly kan de ha sin egen logotyp och färg.


På detta sätt kan varje avdelnings utbildning visuellt skiljas åt, vilket gör att deltagarna snabbt kan känna igen och associera utbildningsmaterialen med sina respektive avdelningar eller program. Dessutom kan du genom att ha separata team anpassa språkinställningarna för att passa varje avdelning eller programs specifika behov och preferenser.


Jag vill inte att säljavdelningen ska kunna ändra i lärresor som tillhör akademin, däremot vill jag uppmuntra dem att återanvända innehållet.

Anta att du arbetar för den interna akademin på din organisation. Där skapar ni både egna utbildningar och stöttar andra avdelningar när de skapar utbildningar. Utbildningsmaterialet du skapar lägger du i akademins team, för att ingen i säljteamet ska kunna redigera det.


Säljavdelningen kan i sin tur ha sitt eget team där du kan dela med dig av materialet genom att kopiera lärresan och placera det i deras team.