Personuppgifter i Knowly

Genomgång av de personuppgifter som sparas i Knowly och syftet med att de samlas in.

I och med den EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, infördes striktare krav på hur personuppgifter får behandlas. I den här artikeln går vi därför igenom alla personuppgifter Knowly sparar om användare i systemet, och förklarar vad de används till.

Knowly är ett så kallat personuppgiftsbiträde till de organisationer som använder våra produkter. Det innebär att vi hanterar personuppgifter på uppdrag av dem.

Vissa personuppgifter samlas in i syfte att användas för utveckling av Knowlys produkter. Då är det vi på Knowly som är ansvariga för uppgifterna. Vår lagliga grund för att samla in sådana uppgifter är så kallat berättigat intresse.

De personuppgifter vi sparar kan delas in i följande två kategorier

 • Personuppgifter som matas in i Knowly av användare
 • Personuppgifter vi automatiskt samlar in

Personuppgifter som matas in i Knowly

Här inkluderas uppgifter som en utbildare eller deltagare själv angett, eller som en utbildare matat in om en deltagare: För- och efternamn, epost, mobilnummer och svar på frågor i Knowlys uppföljningar. För utbildare inkluderas här också namn och datum för utbildningar de lagt in i Knowly.

Personuppgifter som samlats in automatiskt

Genomgång av de personuppgifter som samlats in på automatiskt vis samt anledningen till varför varje uppgift samlas in.

 • IP-adresser

  Anledning till insamling: Att kunna säkerställa att ingen obehörig fått tillgång till ett visst konto.

 • Platsdata

  Anledning till insamling: Att kunna optimera systemet utifrån var i världen personen befinner sig, samt för att kunna ange korrekt språk.

 • Enhetsdata och webbläsarinformation Exempel: Nätverk, tidszon, typ av telefon, operativsystem, webbläsare.

  Anledning till insamling: Att optimera upplevelsen i appen efter användarens förutsättningar samt för att, i aggregerad form, använda som underlag för vidareutveckling av tjänsten.

 • Beteendedata i appen

  Anledning till insamling: Att ha som underlag för aggregerad statistik för att förbättring av appen, samt att använda för felsökning om något går fel.

Underleverantörer

Vi på Knowly är en leverantör till våra kunder, men vi i vår tur har också underleverantörer. Våra underleverantörer, som vi exempelvis anlitar för lagrings- och kommunikationstjänster, kommer också att behandla personuppgifterna.

Läs mer om våra underleverantörer och åtgärder vi vidtagit i samband med Schrems II här.