Hur du bygger en lärresa i Knowly 2.0

Kul att du vill bygga en lärresa med chefsinvolvering. När du skapar en ny lärresa så kommer du att bli ombedd att lägga till din första aktvitet.

Här markerar 1. ett blå + som du trycker på för att skapa din första  aktivitet i lärresan.

När du har tryckt på det blå + så kan du välja mellan sju olika aktiviteter att lägga till i din lärresa. För att lära dig mer om de olika aktiviteterna kan du gå till @ aktiviteter.

Många aktiviteter kan rikta sig antingen mot  Chefer eller Deltagare, dessa två alternativ kan du välja mellan under rubriken Målgrupp. När du har valt målgrupp och skrivit ett namn på aktiviteten så kan du trycka på Spara och skapa.

När du skapat din aktivitet så kommer den att placeras i  deltagarnas lärresa eller chefernas tidslinje , beroende på vilken målgrupp du valde. Du kan flytta på dina aktiviteter genom att dra i aktiviteten med muspekaren över ikonen = som markeras här med 2.

När du vill skapa fler aktiviteter kan du göra detta genom att hovra med muspekaren över det område där du vill ha en till aktivitet. Ett blått + kommer då att visa sig, likt markerat tidigare med 1. Se video ovanför.

När du skapat ett antal aktiviteter så kan du flytta runt dem hur du vill för att göra din lärresa precis som du vill ha den.  Observera att detta inte påverkar schemaläggningen. Se video ovanför.

Om du vill byta målgrupp (eller ändra någon annan inställning) på en aktivitet, kan du trycka på pilen som finns på aktivitetens högra kant. Markerat med 3. så finns möjligheten att byta målgrupp.