Navigera i Knowly

När du loggat in i din organisation i Knowly du möts av en hemskärm. I den här artikeln förklarar vi hur du navigerar från den hemskärmen; vilka menyer som finns att nå därifrån och vad du kan göra.

Hemskärmen är den skärm du möts av när du loggar in i Knowly. Hemskärmens utseende är beroende av den branding (färg, logotyp och språk) som satts under inställningar. Brandingen påverkar även deltagarnas vy.


Från hemskärmen når du dina lärresor, projekt, utvärderingar, mallar och team-inställningar, i menyn till vänster.


Fliken "Senaste besökta" gör det enkelt för dig att hitta de lärresor du senast besökte. Här kan du också filtrera på exempelvis vem lärresan tillhör och vilket team lärresan ligger i.

Gruppera era lärresor i Projekt

Organisera era lärresor med projekt. För att komma igång, gå till fliken "Projekt" och skapa ett nytt projekt. Genom att gruppera lärresorna efter exempelvis teman eller team-medlemmar, blir det enkelt att hålla ordning bland era lärresor.


Du kan exempelvis skapa projekt med namnen "Ledarskapsutbildningar" och "Introduktioner för nyanställda". Eller så skapar du ett eget projekt för var och en av era team-medlemmar så att de enkelt kan hitta sina lärresor.

När du vill flytta lärresor till ett projekt börjar du med att välja den eller de lärresor du vill flytta. Därefter trycker du på "flytta till projekt" och väljer det projekt du vill flytta lärresorna till.


Team-inställningar

Under team-inställningar kan du göra ändringar som påverkar hela teamet. Tillgängliga inställningar för branding på team-nivå är färgen och logotyp som både ni som administratörer, men också deltagare, ser.

Om du klickar på ditt namn längst ner till vänster når du användarregister, användarlistor, profil-inställningar och hjälpcenter. Det är också hit du ska gå om du vill logga ut från organisationen.Växla mellan olika team

Beroende på vilken licens ni har kan ni ha möjlighet att skapa team i Knowly. Vilket team du just nu befinner dig i hittar du högst upp till vänster - bredvid logotypen. Här kan du också växla mellan de olika team du tillhör.

För att läsa mer om team i Knowly, kolla in artiklarna:

Hur du sätter upp team i Knowly

Vad är team i Knowly