Hur du skapar en lärresa i Knowly


På den här sidan får du...

 • ... se hur du skapar en ny lärresa och bygger upp den med aktiviteter
 • ... en kort genomgång av Knowlys olika aktiviteter och hur du kan använda dem

Låt oss börja med att kort introducera hur du skapar en ny lärresa i ditt team.

En lärresa byggs upp av olika aktiviteter

Din lärresa byggs upp av ett par olika aktiviteter som du kan använda för att göra lite olika jobb beroende på vad du vill åstadkomma. Om du läser vidare i artikeln hittar du en fördjupning kring de olika aktiviteterna och vad några vanliga användningsområden är.


Följande aktiviteter kan du använda för att bygga upp din lärresa

 • Virtuella och fysiska träffar för att visa upp träffar
 • Direktmedelanden för kort information
 • Mikroträningar för mer djupgående information och interaktion
 • Uppgifter för att delegera ut uppgifter och involvera chefer
 • Gruppmöten för att enkelt facilitera lärgrupper
 • Utvärderingar för att enkelt samla in lärdomar

I filmen nedan ser du hur du enkelt lägger till nya aktiviteter i din lärresa.

Genomgång av Knowlys olika aktiviteter

Mikroträningar

Mikroträningar är en flexibel aktivitet som fungerar bra till det mesta. Kort beskrivet kan man säga att det är en serie slides som kan innehålla text, bilder, video och flera sorters interaktiva element. Kika på filmen för att ta reda på mer.


Exempel på hur du kan använda mikroträningar i din lärresa

Välkomnande utskick

Mikroträningar passar utmärkt att använda när du vill skicka ut välkomstinformation till dina deltagare. Mikroträningen kan exempelvis innehålla:

 • en presentation av utbildaren för nästkommande träff
 • upplägget på utbildningen
 • vad som förväntas av dina deltagare. 

Samla in förväntningar

Genom att fråga dina deltagare om deras förväntningar i en mikroträning, kan du enkelt ta del av dem redan före träffen.

Att samla in förväntningar hjälper både dig och deltagarna att förbereda sig bättre inför utbildninge.


En sammanfattning av kurstillfället i efterhand

Efter er träff, kan du enkelt ladda upp presentationen i en mikroträning och skicka ut till dina deltagare.


Repetitionsuppgifter

I en mikroträning kan du bygga interaktiva repetitionsuppgifter för att ge dina deltagare möjlighet att repetera och öva i vardagen. Använd till exempel:

 • flashcards för att öva retrieval practise
 • öppna svarsfrågor för låta deltagarna reflektera
 • quizar för kunskapsinlärning

Direktmeddelanden


Direktmeddelanden är en text som skickas direkt i ett e-postmeddelande eller SMS. Aktiviteten passar för kort information i ren textform.


Alla vägar bär till Knowly

I dina direktmeddelanden kan du välja att inkludera en länk till deltagarens hemskärm. Det gör att de enkelt kan komma åt övrigt material som ligger i lärresan under utbildningens gång.


Exempel på hur du kan använda direktmeddelanden i din lärresa

Direktmeddelanden passar utmärkt när du ska skicka ut information av olika slag. 


"Snart ses vi"-utskick

Du vill välkomna dina deltagare genom att skicka ut ett kort mail dagen innan er träff, där du talar om att du ser fram emot er stundande utbildningsdag. Kanske vill du också informera om att de ska komma ihåg att ta med sin dator. Här passar ett direktmeddelande perfekt att skicka. 


Påminna deltagare om att de kan se tidigare material i Knowly

Ni är halvvägs genom lärresan, och du vill skicka en vänlig påminnelse om att dina deltagare kan se tidigare utskickat material med tillhörande filer i Knowly. Då kan du enkelt lägga till ett direktmeddelande i din lärresa, de innehåller nämligen länkar till både deltagarens översikt och filhemmet.


Nudge:a chefer

Du vill inkludera chefen. Ett enkel med kraftfull nudge kan vara att skicka dem ett meddelande dagen innan utbildlningen och nudge dem att höra av sig och säga lycka till åt sin medarbetare.


Uppgifter

En uppgift är ett sätt att delegera och följa upp på en konkret uppgift du vill att deltagare eller chefer ska utföra. Det är ett kraftfullt verktyg som också möjliggör för dig att styra hur du vill att chefen ska inkluderas. Kika på filmen för att se en kort introduktion av uppgifter.

Både mikroträningar och uppgifter lämpar sig bra när du vill bryta ut en tydlig del i lärresan som deltagarna ska öva på väl tillbaka i sin vardag.


När du väljer mellan uppgift eller mikroträning, kan du tänka såhär:


 • Välj mikroträning om du vill kunna använda material såsom bilder och filmer. Cheferna kan se deltagarnas svar, men inte kommentera på dem.

 • Välj uppgift om du vill att cheferna ska vara aktivt involverade genom att godkänna uppgiften eller ge skriftlig feedback på deltagarnas svar.

Utvärderingar


När du skapar en utvärdering i Knowly, kan du välja mellan att lägga till den direkt i en lärresa eller göra den helt fristående.


När ska jag välja att lägga till utvärderingen i lärresan?

Att lägga till utvärderingen direkt i lärresan passar bra när du har en aktiv lärresa för en grupp och vill att utvärderingarna ska bli en naturlig del av den resan.

Här kan du läsa mer om hur du skapar en utvärdering som en aktivitet i en lärresa


När ska jag välja att göra en fristående utvärdering?

En fristående utvärdering passar bra när du inte har en aktiv lärresa och vill utvärdera en specifik insats, exempelvis en inspirationsföreläsning eller ett möte.Exempel på hur du kan använda utvärderingarAnonyma skattningar 

Arbetar du med grupp-skattningar? Då är ett tips att använda en utvärdering för att kunna få en överblick över hur gruppen skattar sig på ex ett antal påståenden eller kompetenser inför din utbildning. Du kan sedan göra en till utvärdering i slutet av lärresan med samma frågor för att se om gruppen förflyttat sig. Ibland vill man att den här typen av gruppskattningar ska vara anonyma, då passar utvärderings-aktiviteten perfekt för detta.


Mallar och annat kul

Missa inte våra färdiga utvärderingsmallar, där du kan applicera Kirkpatrick-utvärdering nivå 1 om du vill. Vill du läsa mer om arbetet bakom utvärderingsfunktionen?


→ Här hittar du en artikel som berättar mer. 


Utbildningstillfällen


I Knowly kan du lägga till fysiska och virtuella utbildningstillfällen. Kika på filmen för lära dig mer om hur utbildningstillfällen fungerar.Notiser - deltagarnas första kontakt med ditt material


När du har skapat en aktivitet i Knowly, är nästa steg att redigera notisen som hör till aktiviteten. Alla aktiviteter i Knowly skickas ut via en notis som du väljer att skicka via mail eller sms. Det första dina deltagare kommer att se är alltså det mailet eller sms:et, som i sin tur innehåller en länk till aktiviteten.

I filmen nedan ser du hur du redigerar notiser i din lärresa.

Redigera dina notiser för att öka engagemang

Alla notiser i Knowly har förskrivna standardtexter, men vi rekommenderar dig att lägga lite tid på att istället skriva en personlig text i notisen. 


Det gör att deltagarna kommer att uppleva dina utskick som mer personliga och ökar engagemanget i lärresan. 


Personifiera dina notiser

Du kan göra dina notiser ännu mer personliga genom att lägga till olika variabler, såsom deltagarens förnamn eller fullständiga namn. 


Här kan du läsa mer om notiser och hur du går tillväga för att redigerar dem.