Hur du schemalägger aktiviteter

När du är färdig med en aktivitet i din lärresa, är det dags att schemalägga den. Schemaläggningen gör att du kan sprida ut lärande över tid och hjälpa deltagarna att få till den viktiga reflektionen och övningen som behöver ske i vardagen för att skapa nya beteenden. 


I filmen nedan berättar jag hur du går tillväga för att schemalägga en aktivitet.


Vad kan en deltagare se?

Deltagare kan aldrig se aktiviteter som inte är schemalagda - så du kan lugnt skicka ut din första aktivitet utan att för den skull behöva vara färdig med hela lärresan.


Även om du schemalagt en aktivitet, så kommer inte deltagaren att kunna se den förrän på det datum och det klockslag som du valt i schemaläggningen.


→ Här hittar du en guide som steg för steg beskriver hur du går tillväga för att schemalägga aktiviteter i Knowly


Tips att tänka på när du schemalägger aktiviteter i Knowly

Ska jag välja mail eller sms? När är det bäst att skicka ut en aktivitet? Det här är vanliga frågor som dyker upp när du ska schemalägga en aktivitet i Knowly. Jag har arbetat tillsammans med en mängd Knowly-användare och fångat upp några bra tips längs vägen. Dessa delar jag såklart gärna med mig av!


Deadlines och smarta påminnelser


Deadlines är ett verktyg byggt för att hjälpa deltagare att förstå din förväntan kring när och om aktiviteterna ska göras.

Du som administratör kan för varje aktivitet ställa in en deadline.

  • Den här deadlinen syns tydlig för deltagarna i aktiviteten.
  • Till deadlinen kan du också välja att ställa in automatiska påminnelser till de deltagare som inte gjort aktiviteten i tid.

Med andra ord, ingen mer manuell uppföljning för att säkerställa att alla deltagare fått viktig information och att de gjort de det de ska inför era utbildningsträffar.


I videon nedan ser du mer djupgående kring hur du ställer in dina deadlines och smarta notiser.


→ Här hittar du en guide som steg för steg beskriver hur du ställer in deadlines