4 exempel på gruppmöte

Nedan hittar du fyra exempel som beskriver hur gruppmötesfunktionen kan användas. Varje exempel är detaljerat på den nivån att du kan använda det rakt av, men om du hellre vill använder du dem som inspiration för att skapa egna.

Övning för buddypar i coachingprogram: Coacha varandra enligt NÖRHA

Bakgrund

Att inta en coachande roll kan vara utmanande och omväxlande. Att coacha går ut på att ställa frågor och låta medarbetaren komma med svaren istället för en själv. Det kan vara en utmanade omställning. Ett bra sätt att förbättra sin coaching är att öva och få feedback i en skyddad miljö.

Syfte

Syftet med detta möte är att ni i ert buddypar ska få möjlighet att öva att genomföra ett coachande samtal med varandra utan någon press. Vidare är en viktig del att ni ska få uppleva hur det är att bli coachad så att ni förstår hur era medarbetare upplever det.

Om övningen

Målet är att ni ska få öva och uppleva coaching - inte lära er coachfrågor utantill. Bifogat till uppgiften hittar ni därför ett frågebatteri att använda er av. I förslaget kring upplägg hittar ni förslag på hur ni planerar er träff.

Tidsåtgång

Boka in ett möte på 60min. Avsätt 2x20 minuter för att öva coaching, sen 20 minuter för att reflektera och diskutera vad som var bra och vad som kan göras annorlunda.

Förberedelser

  • Bestäm ett mål du vill bli coach mot i ert coachingsamtal (3 min) 
  • Ladda ner och ha coachmall tillgänglig under samtal (1 min) 
  • Läs igenom förslaget på upplägg (1 min) 

Bifogad fil

Coachmall_NHRA__instruktioner.pdf


Erfarenhetsutbyte i lärtriader i ledarskapsprogram: Dela erfarenheter från att genomföra svåra samtal

Bakgrund

Rollen som chef är ofta utmanande. En uppgift som många upplever som extra svår är just svåra samtal med medarbetare. Ett av de bästa sätten att fördjupa sig är att få lära av andra i liknande sits.

Syfte

Syftet med denna träff är att ni alla ska få ta del av andra chefers upplevelser av att genomföra svåra samtal och att var och en av er får konkreta tips från kollegor om hur ni kan lyckas ännu bättre med svåra samtal i framtiden.

Tidsåtgång

Avsätt 60 minuter. Ett förslag är att börja med att presentera er själva kort i 5 minuter. Därefter går ni igenom varandras svåra samtal 3x 15 minuter. Avslutningsvis kör ni runda bordet 10 minuter och delar primära lärdomar ni tar med er från träffen.

Case i lärtriader i ledarskapsprogram: Hur förebereder och genomför ni svåra samtal

Bakgrund

Rollen som chef är ofta utmanande. En uppgift som många upplever som extra svår är just svåra samtal. Ett av de bästa sätten att fördjupa sig är att få lära av andra i liknande sits.

Syfte

Under träffen väljer ni tillsammans ut två svåra samtal och diskuterar hur ni skulle gå tillväga för att nå bästa möjliga utfall. Syftet är att ni ska få lära av varandra kring hur man bäst planerar, genomför och följer upp kring några vanliga samtal som en chef kan stöta på i sin roll.

Om

Vi har förberett en lista med några vanliga situationer som chefer kan stöta på och som anses svåra. Välj ut de två som är mest relevanta för er grupp och diskutera hur ni hade gått tillväga.

Tidsåtgång

Avsätt 45 minuter

Bifogad fil

Upplgg_och_svra_samtal.pdf

Övning för lärtriader i onboardning: Vad betyder våra kärnvärden för dig?

Bakgrund

Vår kultur är en viktig del av vår arbetsplats. En kultur kan ses som en beskrivning av våra normer på arbetsplatsen som i sin tur utgörs av våra beteenden. Som nya in på arbetsplatsen kommer ni vara med och fortsätta utveckla vår kultur genom era beteenden. Att tidigt prata om vår kultur är därför viktig och än mer viktigt är hur vi tillämpar den i det dagliga arbetet. Vi har tidigare under onboardingen presenterat våra kärnvärden men de finns även bifogade här.

Syfte

Med detta möte vill vi att ni tillsammans diskuterar vår organisations kärnvärden som en del i er onboarding. Ni ska tillsammans konkritisera dem och uttrycka hur det kan speglas i ert dagliga arbete. Målsättningen är att ni ska kunna svara på frågan “Vad innebär orden konkret för mig i mitt dagliga jobb”, och lika viktigt är att förstå vad orden innebär för var och en.

Om

Vi vill att ni tillsammans diskuterar våra kärnvärden och formulerar exempel på hur man kan agera utifrån dem i era olika roller. Det finns inget rätt eller fel och försök tänka dig in i verkliga, om ännu inte inträffade, situationer.

Tidsåtgång

Avsätt 45 min

Bifogad fil

Upplgg_krnvrden.pdf

Förberedelse

Onboardingen du redan går är din förberedelse. Vi har tidigare gett dig våra kärnvärden men vill du fräscha upp minnet finns de bifogade.