Hur du gör gruppindelningar för gruppmöten

När gruppmötet är uppsatt behöver du dela upp dina deltagare i grupper. Här beskriver vi hur detta går till och de olika valmöjligheterna. För instruktioner om hur du sätter upp ett gruppmöte, läs Hur du skapar gruppmöten

1. Börja med att gå till den lärresan där gruppmötet ska ske. Gå till fliken Människor i vänstra menyn.  Knappen ny gruppindelning finns tillgänglig så snart du har lagt till deltagare i gruppen. Tryck på ny gruppindelning för att skapa dina grupper. 

2. Nu är det dags att göra dina gruppinställningar. Välj ett namn för din gruppindelning för att hålla skilja dina olika grupperingar åt. Du kan ha flera gruppindelningar till en och samma lärresa eftersom du kan ha flera gruppmöten på samma lärresa. Välj därefter antal grupper i gruppindelningen samt namnför respektive grupp. Exempel: väljer du tre grupper och namnet Team kommer Knowly skapa 3 grupper med namnen Team 1, Team 2 och Team 3. Därefter kan du välja om Knowly ska randomisera  deltagarnas grupper eller om du som administratör manuellt delar in deltagare i grupper. Knowly beräknar antal personer per grupp baserat på antal personer i lärresan och antal grupper du valt ovan.

3.  När du skapat dina grupper hittar du dem alltid under fliken människor. För att redigera dina grupper, tryck på alla gruppindelningar. Här kan du bland annat lägga till eller ta bort grupper, flytta en deltagare från en grupp till en annan samt välja ut en gruppledare. Läs mer om rollen gruppledare här. 


4. Nu är det dags att lägga till din grupp till ett gruppmöte! För att göra det, går du in i aktiviteten gruppmöte i lärresan. I menyn till vänster kan du via Gruppindelning välja den gruppindelning som ska gälla för just detta gruppmöte. 

Notera att du kan ha flera olika gruppindelningar under en lärresas gång för att möjliggöra olika gruppkonstellationer i olika gruppmöten