Hur du schemalägger och publicerar i Knowly

Du har skapat din lärresa och lagt till deltagare. Nu ska världen få ta del av din lärresa! Då behöver du schemalägga eller publicera dina aktiviteter. Här förklarar vi hur du gör.

Du schemalägger din lärresa och dess aktiviteter en och en. Du kan dessutom välja att publicera en aktivitet med en gång, genom att välja "Skicka nu", vilket passar bra om du brådskande vill få ut till exempel ett direktmeddelande. Utöver det kan du välja att publicera en aktivitet utan att skicka en notis, alltså göra något tillgängligt utan att notifiera deltagarna om det.


När du schemalägger behöver du inte göra det för alla aktiviteter under samma tillfälle, och har du schemalagt en aktivitet till framtiden kan du alltid ändra schemaläggningen fram till utskicket görs. På samma sätt kan du också ändra inne i aktivitetens innehåll, fram tills att den skickas. 


Du hittar schemaläggningen till höger om varje aktivitet i översikten av lärresan. 

När du klickat på schemalägg kommer du att få olika alternativ på hur du vill publicera eller schemalägga en aktivitet.

Schemalägg notis till deltagare

Genom att schemalägga en notis sätter du ett datum och en tid när aktiviteten ska göras tillgänglig för deltagare. Deltagare får genom ett sms eller ett mail, en notis, veta att aktiviteten finns tillgänglig. I den notis deltagaren mottar finns en knapp med en länk som tar dem in i Knowly och aktiviteten.

Skicka notis till deltagare nu

Om du vill att något ska finnas tillgängligt med en gång, utan att en tidpunkt väntas in, ska du välja detta alternativ. Detta kommer att göra att en notis via sms eller mail skickas med en gång till alla deltagare.

Publicera utan att skicka notis till deltagare

För att kunna göra en aktivitet tillgänglig i din lärresa, men utan att skicka en notis till deltagarna, väljer du detta alternativ.

Vi har skapat detta alternativ bland annat för dig som har en utbildning innehållande ett flertal gruppmöten. Då ser vi behovet av att kunna publicera kommande gruppmöten i lärresan, framför allt för att deltagare ska kunna boka dessa med god framförhållning. Alternativet möjliggör dessutom att du kan ha aktiviteter i din lärresa, som inte är obligatoriska, utan snarare valfria. Genom att publicera dessa utan att skicka en notis blir deltagaren inte uppmanad att faktiskt göra aktiviteten, men när de tittar in i lärresan ser de att den finns där.

Att publicera utan att skicka notis går att göra antingen nu eller vid en specifik tid.Utöver att schemalägga aktiviteten kan du även justera dess synlighet för deltagarna innan utskick. Om du väljer att ha en aktivitet synlig innan utskick innebär det att deltagarna kommer att kunna se namnen och vilken typ av aktivitet det är, men inte ha möjlighet att öppna och se innehållet. 


I schemaläggningen kan du dessutom ställa in deadline för aktiviteten. Läs mer om Deadline och smarta påminnelse.