Rollen gruppledare

Funderar du mer på hur rollen gruppledare fungerar? Då rekommenderar vi dig att läsa den här artikeln. Mer information om hur du skapar gruppmöten kan du läsa här: Hur du skapar gruppmöten. Innan du skapar ditt första gruppmöte rekommenderar vi dig också att läsa artikeln Att tänka på innan du skapar gruppmöte för fler tips på hur du designar effektiva gruppmöten. Varje grupp i Knowly behöver ha en gruppledare. Den deltagare som tilldelas rollen gruppledare har 4 huvudansvar: 

Alla grupper som skapas i Knowly behöver en gruppledare. Gruppledare fungerar som en koordinator för gruppen och ser till att mötet bokas och genomförs. 

Inför mötet ansvarar gruppledaren för att: 

1) Att bestämma datum och tid för när gruppmötet ska ske, samt skapa en länk till gruppmötet (om det sker virtuellt). 

2) Välja om det ska skickas kalenderinbjudningar till alla gruppdeltagare. 

3) Boka mötet

Efter genomfört möte ansvarar gruppledaren för att: 

4) Bekräfta att mötet har ägt rum samt skriva mötesanteckningar om det gjordes några sådana under mötet. 

Hur du väljer en gruppledare

Knowly kommer att utse en guppledare för varje grupp när du skapar dina grupper. Du som administratör kan sedan byta gruppledare för respektive grupp om du önskar. För att göra detta går du till fliken människor, därefter trycker du på gruppindelningar. I listan över respektive grupp ser du vilken deltagare som blivit gruppledare. För att byta gruppledare, trycker du på gör till ledare till höger om den nya gruppledarens namn. 

När du schemalägger ett gruppmöte i Knowly skickas en inbjudan till alla gruppmedlemmar via mail eller sms, precis som vid övriga aktiviteter i lärresan. Gruppledaren får då en tydlig instruktion redan i sitt mail som förklarar vad som förväntas. Du kan redigera dessa mailnotiser via notiser i inställningarna för gruppmötet.